Wagi
sprzęt lab Demineralizatory
Woda demineralizowana zapewnia idealną czystość sprzętu laboratoryjnego. więcej...
sprzęt Pipety HTL
Oferta firmy HTL pozwala na obniżenie czasu pracy przy dozowaniu i wraz z tym obniżenie kosztów kompleksowych i ilościowych badań. Teraz akcja zmień stare na nowe. więcej...
Zastosowanie w kombinacji z żelem szerokoporowatym
Kiedy filtry zasysają duże ilości powietrza lub istnieje niebezpieczeństwo kontaktu żelu z większą ilością (natrysku) wody ciekłej powinno sie zastosować zabezpieczenie na wlocie filtra. Warstwa ok. 20% żelu szeroko porowatego zabezpiecza przed kontaktem żelu wąsko porowatego z wodą i jego rozpadu na skutek rozsadzenia molekularnego.
Zastosowanie w Filtrach powietrza i gazów
Oranżel jest idealnym środkiem do zastosowanie we filtrach urządzeń ze zamkniętym obiegiem jako pochłaniacz wilgoci. Jeśli mamy obudowę przeźroczystą lub z okienkiem kontrolnym wystarczy tylko spojrzenie i uzyskujemy informację o stanie zawartego żelu.
Ważne: Może nastąpić narażenie ciekłą wodą. Patrz zastosowanie w kombinacji z żelem szeroko porowatym.
Zastosowanie w Laboratoriach
W Laboratoriach stosowanie żelu z indykatorem wilgoci daje korzyść dokładnej kontroli stanu absorbentu. Szczególnie sprawdza się ten środek w eksykatorach kiedy nie ma dostępu podczas trwania badań. Może być również stosowany do różnego rodzaju zabezpieczeń próbek lub wrażliwych materiałów i sprzętu. Regeneracja daje komfort wielokrotnego użycia.
Stosując nasz żel klient może być pewny że żel nie zmienia granulacji w trakcie chłonięcia wilgoci jak i również że nie łamie się podczas transportu i wydaje małą ilość pyłu. Nasi doradcy chętnie wytłumaczą szczególne działania i możliwości optymalizacji w zastosowaniu środka.
Dostępne opakowania
1 kg Puszka metalowa
10 kg Karton + Folia PE
30 kg Beczka metalowa
Regeneracja żelu następuje przy temperaturze 120 stopni Celsiusza. Zalecany jest suszarka wraz z sitami ustawianymi warstwowo aby uzyskać optymalny efekt działania ciepła. Substancja powraca do pierwotnego stanu i staje się ponownie aktywna. Kolor również powraca do swojej pomarańczowej barwy. Zaznaczamy że następuje przy każdym procesie reaktywacji niewielka utrata wydajności. Zalecamy regeneracje nie powtarzać więcej niż pięć razy aby środek działał ekonomicznie. Nie regenerować kiedy żel pochłonął opary palnych środków lub został zanieczyszczony olejem itp.
Oranżel to nowa edycja żelu ze wskaźnikiem wilgoci. Odróżnia się od innych żeli z indykatorem tym iż zastosowany barwnik jest substancją bezpieczną dla środowiska i zdrowia człowieka.
Żel jest w aktywnym stanie w kolorze pomarańczowy i od nasycenie >6% własnej wagi zaczyna tracić kolor aż w końcu staje się bezbarwny. W tym momencie żel pochłonął 23% pary wodnej w stosunku do własnej wagi i osusza otaczające powietrze do 40% rel. wilgotności. Działa jednak dalej do osiągnięcia wilgotności powietrza 60%.

ORANŻEL

Odczynnik Oranzel
Odczynniki O NasOdczynniki i Kompleksowa OfertaOdczynniki i sprzęt Promocje Odczynniki i inne ProduktyKontakt Odczynniki i sprzęt laboratoryjny
Odczynniki chemiczne i sprzęt lab HARTIM
Ostatnio aktualizowano 04.06.2007

Chemicals & Solutions

Na skróty :

Odczynniki SzkłoLab SprzętLab Filtracja Diagnostyka Testy Praca

O   N a sOfertaP r o d u k t yP r o m o c j eK o n t a k t