s- mikorfiltr. 0,2/0,45um
P- pompa podn. ciśnienie
sp- mikrofiltr. i pompa

- wyświetlacz LCD 16x2 znaki
- konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,
- zegar wyświetlający datę i godzinę,
- alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
- alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych,
- wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewnijące możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu.

FUNKCJE MONITORUJĄCE PRACE SYSTEMU:
OFERTA SPECJALNA NA DEMINERALIZATORY LABORATORYJNE
Demineralizator HPL 10
Woda destylowana demineralizowana HPL smart
Parametry techniczne:
  1. filtracja na filtrach osadowych
  2. filtracja na filtrach węglowych
  3. odwrócona osmoza
  4. wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym
  5. powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
Odczynniki O NasOdczynniki i Kompleksowa OfertaOdczynniki i sprzęt Promocje Odczynniki i inne ProduktyKontakt Odczynniki i sprzęt laboratoryjny
Odczynniki chemiczne i sprzęt lab HARTIM

 


Ostatnio aktualizowano 29.03.2012

Chemicals & Solutions

Na skróty :

Odczynniki SzkłoLab SprzętLab Filtracja Diagnostyka Testy Praca

O   N a sOfertaP r o d u k t yP r o m o c j eK o n t a k t